План
роботи Ради Харківської гімназії №116
Харківської міської ради Харківської області
на 2018/2019 навчальний рік

У 2017/2018 навчальному році Рада гімназії керувалася у своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом Харківської гімназії №116 та Положенням про Раду Харківської гімназії №116, затвердженим 25 листопада 2011 року, практичну діяльність здійснювала згідно з планом роботи, затвердженим загальними зборами колективу гімназії.

Спільно з педагогічним та учнівським колективами, батьками учнів гімназії та громадськістю Рада гімназії сприяла пріоритетним напрямам розвитку та модернізації навчально-виховного процесу, зміцненню матеріально-технічної бази гімназії.

Підвищенню ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними органами, визначенню стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії, організаційно-педагогічному забезпеченню процесу навчання та виховання учнів сприяв контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та поведінки учнів гімназії, Положення про надання платних освітніх послуг учням гімназії, Положення про чергування учнів по гімназії, рішення про шкільну форму, Положення про комісії громадського контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів, Положення програми «Обдаровані учні Харківської гімназії№116», положень про проведення традиційних свят та заходів. На засіданнях Ради гімназії обговорювалися питання про організацію роботи з національно-патріотичного виховання, проведення спортивно-масових заходів, про організацію роботи в навчальних кабінетах, про обов’язкову шкільну форму, про участь випускників гімназії у ЗНО-2018, про нагородження учнів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».

Як результат спільної діяльності Ради гімназії з адміністрацією, педагогічним колективом, батьківським комітетом можна відзначити позитивні результати в напрямі підвищення рівня навчально-виховного процесу.

Реалізація Правил внутрішнього розпорядку сприяла дотриманню переважною більшістю учнів гімназії правил поведінки.

Рада гімназії тримала на контролі одержання учнями повноцінної освіти.

Функціонувало погоджене Радою гімназії та затверджене директором гімназії Положення про надання платних освітніх послуг.

Рішення Ради гімназії спільно з адміністрацією та батьківським комітетом про введення обов’язкової шкільної форми у 2017/2018 навчальному році реалізовувалося в класних колективах, контролювалося Радою гімназії шляхом проведення рейдів перевірки наявності шкільної форми та Дня шкільної форми.

Рада гімназії заслуховувала питання про хід та результати атестації педагогічних працівників.

Формуванню виховного середовища, духовному, фізичному, естетичному розвитку учнів, набуттю школярами соціального досвіду в органах учнівського самоврядування Рада гімназії постійно приділяла увагу.

Радою гімназії було створено комісії з громадського контролю за організацією та якістю медичного обслуговування і харчування.

Члени Ради гімназії брали активну участь в організації літнього відпочинку учнів, у підготовці гімназії до нового 2018/2019 навчального року.

Рада гімназії стимулювала моральне та матеріальне заохочення учнів. Переважна більшість членів Ради гімназії активно працювала над виконанням прийнятих рішень на засіданнях, була активною при обговоренні актуальних питань діяльності гімназії.

Радою гімназії проведена значна робота в рамках її повноважень згідно з Положенням про Раду Харківської гімназії №116 по виконанню плану роботи на 2018/2019 навчальний рік.

Пріоритетні напрямки роботи гімназії на 2018/2019 навчальний рік:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з родинами учнів, громадськістю, органами освіти;

· організаційно-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу згідно з новими Державними стандартами початкової та загальної середньої освіти;

· сприяння впровадженню наукового управління гімназією в рамках науково-методичної теми гімназії;

· формування виховного середовища, сприяння духовному, фізичному, естетичному розвиткові учнів, набуття школярами соціального досвіду в органах учнівського самоврядування;

· громадський контроль за організацією та якістю медичного обслуговування та харчування;

· контроль за організацією роботи з охорони праці та дотримання техніки безпеки учасниками навчально-виховного процесу;

· контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм утримання приміщень навчального закладу;

· вирішення оперативних проблем навчального закладу;

· участь в організації та здійсненні літнього оздоровлення учнів;

· підготовка гімназії до нового 2018/2019 навчального року;

· забезпечення виконання рішень, прийнятих Радою гімназії.

План роботи Ради Харківської гімназії №116
Харківської міської ради Харківської області
на 2018/2019 навчальний рік

№ з/пЗміст роботи Термін Відповідальний
1. Про створення комісій з громадського контролю за медичним обслуговуванням та харчуванням учнів гімназії, за виконанням рішення Ради гімназії про шкільну форму Вересень 2018 Голова Ради гімназії
2. Про розподіл обов’язків між членами Ради гімназії на 2017/2018 навчальний рік Вересень 2018 Голова Ради гімназії
3. Про забезпечення підручниками учнів у 2017/2018 навчальному році Вересень 2018 Марченко Т.Я.
4. Про підготовку до проведення I етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів Вересень 2018 Гончарова С.В.
5. Про підготовку гімназії до осінньо-зимового періоду 2017/2018 навчального року Жовтень 2018 Бугакова О.В.,
Даніліна В.В.
6. Про виконання рішення про шкільну форму, про результати проведення Дня шкільної форми Жовтень 2018 Цорох Я.Ю., комісія з контролю за рішенням про шкільну форму
7. Про результати організації харчування контролю та контролю за повноцінним збалансованим харчуванням Ради учнів гімназії Листопад 2018 Умущенко О.Л., комісія з громадського контролю за харчуванням учнів
8. Про організацію атестації педагогічних працівників гімназії у 2017/2018 навчальному році Листопад 2018 Секретар атестаційної комісії
9. Про сприяння і допомогу учням в організації благодійних акцій, проведенні традиційних загальношкільних заходів У разі необхідності 2018/2019 навчальний рік Цорох Я.Ю.
10. Про співпрацю з органом учнівського самоврядування «Шкільна мерія» Січень 2019 Цорох Я.Ю.
11. Про організацію медичного обслуговування учнів та результати контролю комісії Ради гімназії, організація поглибленого медичного огляду, стану здоров’я та захворюваності учнів гімназії Січень 2019 Умущенко О.Л,
шкільний лікар,
комісія з громадського контролю за медичним обслуговуванням учнів
12. Про підсумки успішності учнів, виконання Статуту Харківської гімназії у I семестрі 2017/2018 навчального року Січень 2019 Касперчук Г. О.
13. Про надходження батьківських внесків у фонд розвитку гімназії та використання їх 2017 році Лютий 2019 Бугакова О. В.,
Святуха Т. О.
14. Про стан поповнення бібліотечного фонду та передплату періодичних видань на 2018 рік Січень 2019 Бугакова О.В.
15. Про організацію прийому до 1-х та 10-х класів, конкурсне приймання до гімназії на 2017/2018 навчальний рік Березень 2019 Бугакова О.В.
16. Про діяльність шкільного музею «Наша пам'ять» та його роль у навчально-виховній роботі Березень 2019 Гончарова С.В.
17. Про організацію роботи з охорони праці та дотримання техніки безпеки учасниками навчально-виховного процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм Березень 2019 Гончарова С.В.,
Цорох Я.Ю.
18. Про підготовку випускників 11-х класів до ЗНО-ДПА-2018 Березень 2019 Касперчук Г.О.
19. Про підсумки роботи по реалізації програми «Обдаровані учні Харківської гімназії №116» Травень 2019 Собина Л.М., робоча група
20. Про нагородження учнів 2-8, 10-х класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» (спільно з педагогічною радою) Травень 2019 Касперчук Г.О.
21. Про нагородження учнів 9-х, випускників 11-х класів Похвальною грамотою «За високі досягнення у вивченні окремих предметів» (спільно з педагогічною радою) Червень 2019 Касперчук Г.О.
22. Про нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» випускників 11-х класів (спільно з педагогічною радою) Червень 2019 Бугакова О.В.,
Касперчук Г.О.
23. Про спільну роботу гімназії та громадськості по підготовці до нового 2018/2019 навчального року Травень 20189 Бугакова О.В.,
Даніліна В. В.
24. Про підготовку до літнього оздоровлення учнів гімназії Травень 2019 Умущенко О.Л.
25. Про направлення дітей пільгового контингенту до табору відпочинку з денним перебуванням «Умники и умницы» за бюджетні кошти Травень 2019 Цорох Я.Ю.
26. Про погодження робочого навчального плану Харківської гімназії № 116 на 2018/2019 навчальний рік Червень 2019 Бугакова О.В.
27. Про підсумки роботи щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу Червень 2019 Гончарова С.В.
28. Про погодження плану роботи Харківської гімназії №116 на 2018/2019 навчальний рік Серпень 2019 Бугакова О.В.
29. Про погодження розкладів уроків для учнів 1-4, 5-11 класів, факультативних та індивідуально-групових занять, занять гуртків та спортивних секцій у 2018/2019 навчальному році Серпень 2019 Касперчук Г.О., Умущенко О.Л.,
Цорох Я.Ю.
30. Про затвердження режиму роботи та функціонування гімназії у 2018/2019 навчальному році Серпень 2019 Бугакова О.В.
Кiлькiсть переглядiв: 199