Нормативні документи психологічної служби

на 2019/2020 навчальний рік

• Конституція України;

• Закон України "Про освіту";

• Декларація прав людини;

• Конвенція про права дитини;

• Етичний кодекс психолога;

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року»

• План заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №555 « Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 №923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду учнів перших класів Нової української школи»

• Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."

• Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

• Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.07.2017 №211/10-1510 «Щодо використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості у дітей»

• Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

• Рішення Колегії МОНУ від 26.03.2015 №3/3-3 “Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб'єктами освіти в умовах антитерористичної операції на Cході країни”

• Наказ МОНУ від 20.04.2001 №330 "Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію";

•Лист МОНУ від 27.11.2000 №109 "Про тривалість робочого тижня практичного психолога (СП);

•Лист МОНУ від 09.09.2009 №1/9-616 "Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів";

•Лист МОНУ від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у ЗНЗ»;

•Лист МОНУ від 13.01.2011 №1/9-19 "Про збереження посад працівників психологічної служби";

•Лист МОНУ від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу практичних .психологів та соціальних педагогів»;

•Лист МОНУ від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»;

• •Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»;

•Лист МОНУ від 22.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;

•Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/9-488 «Щодо сприяння психологічній реабілітації постраждалих під час антитерористичної операції»;

•Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/12-6710 «Інформаційні матеріали щодо надання психологічної допомоги в закладах системи освіти України»;

•Лист МОНУ від 29.09.2014 № 1/9-498 «Щодо впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»;

•Лист МОНУ від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендаці щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;

•Лист МОНУ від 05.02.2015 № 1/9-54 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

•Лист МОНУ від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 “Щодо профілактики учинення дітьми самоушкоджень”

•Лист МОНУ від 17.09.2015 № 1/9-442 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

•Лист УНМЦ ППіСР від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;

•Лист УНМЦ ППіСРвід 19.01.2015 № 6 «Про недопущення скорочення працівників психологічної служби»;

•Лист УНМЦ ППіСРвід 02.04.2015 № 47 «Про вимоги до змісту методичних розробок практичних психологів і соціальних педагогів»;

•Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол від 29.04.2014 №3);

Концепція національно-патріотичного виховання (наказ МОНУ від 16.06.2015 №641);

Наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах».

Кiлькiсть переглядiв: 265