/Files/images/medateka116/НОРМАТ ДОК.jpg

Перелік нормативно-правових документів, які унормовують процес формування та використання бібліотечних фондів навчальної літератури

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

3. Закон України «Про видавничу справу»

Графік роботи бібліотеки

Понеділок-

п`ятниця

9.00-18.00

Перерва

13.00 -14.00

Санітарний день

останній день
місяця


E-mail:


mediatekasch116@gmail.com


Персонал бібліотеки

 • Рябовол Данило Валентинович - завідувач шкільної бібліотеки,
 • Мамеко Анастасія Романівна - шкільний бібліотекар

/Files/images/medateka116/бібл.jpg

Шкільна бібліотека - інформаційно-культурний центр гімназії

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки ХГ№116 є інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання користувачам вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу. Крім того, шкільна бібліотека виконує інші бібліотечні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурологічну, виховну, організаційну, формування інформаційної культури

Завдання, що стоять перед бiблiотекою, визначаються, насамперед, її участю у навчально-виховному процесi та його успiшному здійсненні.

- дати дiтям цiлiсний погляд на свiт, виховувати за допомогою книжок духовнiсть, багатство внутрiшнього свiту, надавати допомогу в оволодiннi учнями програмними знаннями, сприяти самоосвiтi, розширювати коло читання учнiв, сприяти формуванню нацiональної самосвiдомостi, громадянському вихованню;
- забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації, виховувати та розвивати у читачів культуру читання, потребу до її удосконалення;
- обслуговувати читачів відповідно до їх дiйсних потреб та запитiв;
- формувати ставлення до бiблiотеки як до невичерпного джерела інформацiї, сприяти розвитку інформаційної культури учнiв та вчителів;
-приділяти увагу роботi з педколективом, сприяти пiдвищенню педмайстерностi;
- впроваджувати інноваційні форми роботи щодо збереження книжкових фондів.

/Files/images/mo_foto/книги.jpg

У НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ МОЖНА:

- почитати періодику в читальному залі;
- підібрати матеріал до реферату;
- цікаво підготувати домашнє завдання;
- отримати бібліографічну довідку;
- знайти відповідь на питання, які зацікавили;
- попрацювати з енциклопедичними та довідковими виданнями в читальному залі;
- познайомитися з новинками літератури;
- взяти участь у заходах та конкурсах, які проводить бібліотека;
- попрацювати на комп’ютері, з використанням мережі Інтернет
- підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;
- і…просто приємно поспілкуватися, а також багато іншого цікавого чекає на вас у бібліотеці.

Загальні відомості про бібліотеку

 • Дата заснування бібліотеки – 15 серпня 1938 року
 • Адреса: вул.Культури, 22, м.Харків, 61058
 • Тел./факс: 702-08-40
 • Загальна кількість класів - 32
 • Загальна кількість читачів– понад 900
 • Місце розташування бібліотеки – цокольний поверх
 • Загальна площа – 143 м2
 • Читальний зал - поєднаний з абонементом
 • Кількість посадочних місць для користувачів - 65
Загальний бібліотечний фонд
 • Загальна кількість навчальних підручників становить - 19 107 примірників
 • Художніх видань - 8 676 примірників
 • Загальний фонд бібліотеки - 27 783 примірників
/Files/images/medateka116/bookstore.jpg

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

українською мовою – 42,3%
російською мовою – 57,5%
іншими мовами – 0,2%
До ваших послуг:

- Абетковий каталог;
- Систематичний каталог;
- Систематична картотека журнальних та газетних статей;
- Абетково-предметний вказівник;
- Картотека довідкової літератури;
- Краєзнавча картотека «Рідний Харків»;
- Тематична картотека «Актуальні питання педагогіки";
- Картотека з українознавства та народознавства.

Кiлькiсть переглядiв: 2642