Перелік нормативно-правових документів, які унормовують процес формування та використання бібліотечних фондів навчальної літератури

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

3. Закон України «Про видавничу справу»

Графік роботи бібліотеки

Понеділок-

п`ятниця

9.00-18.00

Перерва

13.00 -14.00

Санітарний день

останній день місяця


E-mail:


mediatekasch116@gmail.com


Персонал бібліотеки

  • Пастухова Наталя Олегівна - завідуюча шкільної бібліотеки.

Шкільна бібліотека - інформаційно-культурний центр ліцею

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки ХЛ №116 є інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання користувачам вільного доступу до українського і світового інформаційного ресурсу. Крім того, шкільна бібліотека виконує інші бібліотечні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурологічну, виховну, організаційну, формування інформаційної культури

Завдання, що стоять перед бiблiотекою, визначаються, насамперед, її участю в освітньому процесi та його успiшному здійсненні.

- дати дiтям цiлiсний погляд на свiт, виховувати за допомогою книжок духовнiсть, багатство внутрiшнього свiту, надавати допомогу в оволодiннi учнями програмними знаннями, сприяти самоосвiтi, розширювати коло читання учнiв, сприяти формуванню нацiональної самосвiдомостi, громадянському вихованню;
- забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації, виховувати та розвивати у читачів культуру читання, потребу до її удосконалення;
- обслуговувати читачів відповідно до їх дiйсних потреб та запитiв;
- формувати ставлення до бiблiотеки як до невичерпного джерела інформацiї, сприяти розвитку інформаційної культури учнiв та вчителів;
-приділяти увагу роботi з педколективом, сприяти пiдвищенню педмайстерностi;
- впроваджувати інноваційні форми роботи щодо збереження книжкових фондів.

У НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ МОЖНА:

- почитати періодику в читальному залі;
- підібрати матеріал до реферату;
- цікаво підготувати домашнє завдання;
- отримати бібліографічну довідку;
- знайти відповідь на питання, які зацікавили;
- попрацювати з енциклопедичними та довідковими виданнями в читальному залі;
- познайомитися з новинками літератури;
- взяти участь у заходах та конкурсах, які проводить бібліотека;
- попрацювати на комп’ютері, з використанням мережі Інтернет
- підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;
- і…просто приємно поспілкуватися, а також багато іншого цікавого чекає на вас у бібліотеці.

Загальний бібліотечний фонд
  • Загальна кількість навчальних підручників становить - 34 763 примірників
  • Художніх видань - 8 676 примірників
  • Загальний фонд бібліотеки - 43 439 примірників

Кiлькiсть переглядiв: 4884