Довідники, енциклопедії, програми,бібліотечки з аудіо- або відеовідтворенням

Єнциклопедії

Усе про все доступно та цікаво


Довідники


Автор:
Жайворонок Віталій Вікторович

Велика чи мала літера? Словник-довідник

Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо. Словник укладено згідно з правилами чинного "Українського правопису" (1993). Щодо написання тих груп назв, які зазначений правописний кодекс не охоплює, автор пропонує власні рішення, продиктовані усталеною практикою написання тих чи інших мовних одиниць з великої або малої літери.
Словник призначено для фахівців та широкого кола читачів.
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Видання здійснене в межах проекту "Словники України" відповідно до указу Президента України від 7 серпня 1999 р. № 967 "Про розвиток національної словникової бази"
© В.В. Жайворонок, 2004
© Ідея та назва серії "Словники України" Т.П. Гуменюк, В.А. Широков, 1994, 2004
ISBN 966-00-0179-7


Автор: Олена Курило

Уваги до сучасної української літературної мови.

Видання друге
Київ Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2008
Книжка видатного українського мовознавця Олени Курило (нар. 1890 р., двічі репрес. — в 1933 і 1938 pp.), написана ще 1920 p., — найкращий підручник зі стилістики української мови, неоціненний мовний порадник, що його треба мати напохваті кожному, хто пише бодай кілька рядків на день: школяреві, студентові, викладачеві, письменникові, урядовцеві; книжка, яка кожного навчить дотримуватись не тільки граматики, а й духу української мови.
Друкується за виданням:
О. Курило. Уваги до сучасної української літературної мови.
Видання третє. Книгоспілка, 1925.
© Петро Таращук. Передмова, 2004.
© Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004, 2008.

ISBN 966-500-134-5


Автор: Бориса Антоненка-Давидовича

«Як ми говоримо»

Книжка, присвячена чистоті української мови.
Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів.
У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й живого народного мовлення, розмірковує про багатющу скарбницю мовної спадщини українського народу.
Книга призначена для мовознавців, викладачів, студентів, журналістів.
Автор: Чак Євгенія Давидівна

Чи правильно ми говоримо?

Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? — К.: Освіта, 1997. — 240 с.
У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Ілюстративний матеріал взято з творів українських письменників XIX—XX ст.
Для учнів, студентів, учителів-словесників, широкого кола читачів.
ISBN 966-04-0099-3.
© С. Д. Чак, 1997
© О. В. Пермяков, художнє оформлення, 1997

Бібліотечки з аудіо- або відеовідтворенням

Залиште свої коментарі за адресою:

lib335943@gmail.com

Кiлькiсть переглядiв: 634