/Files/images/виховна робота.png

Виховання — велика справа: воно вирішує долю людини. В.Бєлінський

Пріоритети виховної роботи

У контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі: слід зробити все, що допоможе дітям відновити відчуття безпеки; потрібно бути готовими до непростих запитань з боку школярів. Учні мають відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання передбачає використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є:

  • створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в класному колективі;
  • допомога дітям відчути безпеку, подолати негативні емоції, налагодження діалогу з учнями;
  • посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання;
  • проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім’ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
Зміст виховання будується згідно “Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, які затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 №1243, зокрема, за напрямами:
- ціннісне ставлення до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до мистецтва;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до себе.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
4. Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
5. Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
8. Зміцнювати здоров'я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
9.3 метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати "екологічні стежки".
10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.
Цільові орієнтири виховної діяльності:
1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов'язків.Кiлькiсть переглядiв: 3881