Інформація щодо звернень громадян ХЗОШ №116

станом на 02.01.2019
СкаргиЗвернення
Виховання та навчання дітейПитання діяльності навчально-виховних закладівПитання про роботу (працевлаштування, звільнення ,тощо)Питання виробничого характеруПитання особистого характеруКолективні зверненняПитання з харчування
----------------

Зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти

Право навчання дитини у закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає, закріплене Законом України «Про освіту». Відповідно до абзаців другого і третього частини 1 статті 13 Закону України «Про освіту» кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Також зазначена гарантія реалізується через частину 7 статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Однак це право не виключає можливість для батьків обрати інший заклад освіти для своєї дитини. Якщо батьки бажають віддати свою дитину в школу, яка не закріплена за місцем проживання, вони можуть зробити це. Зарахування усіх дітей, що не мають права на першочергове зарахування, здійснюється виключно на вільні місця, інформація про наявність яких 01 червня оприлюднюється на сайті закладу освіти. Зарахування дітей на вільні місця відбуватиметься за результатами жеребкування, що проводитиметься у період з 05 по 10 червня. Особливості проведення жеребкування зазначені у частині 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Зарахування учнів до закладів освіти здійснюється згідно із Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367. У розділі ІІ Порядку зазначено алгоритм дій щодо зарахування дитини до першого класу закладу освіти.

Згідно з Порядком для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, де проживає ця дитина, її батькам необхідно до 31травня 2018 року подати до обраного закладу освіти заяву, копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа) та оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

Порядок залучення благодійних внесків

У роботі з благодійними внесками всі заклади освіти Шевченківського району, підпорядковані Управлінню освіти, керуються постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та іншими чинними законодавчими документами.

Усіма питаннями щодо залучення та використання залучених коштів у закладі займаються батьки учнів. Працівники закладу попереджені про дотримання законодавчих документів з даного питання. Ні адміністрація, ні педагогічні працівники закладу не втручаються у діяльність батьківської громадськості, не примушують батьків здавати будь-які кошти.

Питання щодо надання закладу освіти благодійної допомоги може прийматися виключно батьками дитини за власною ініціативою та добровільно.

На сайті закладу освіти в розділі «Прозорість та інформативна відкритість навчального закладу» щомісячно розміщується інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги.

У разі необхідності батьки учнів можуть ще раз переглянути нормативні документи з питань благодійності на офіційному сайті закладу освіти. Крім того, на сайті закладу освіти розміщено пам’ятку батькам, які планують здійснити внески до закладу освіти, роз’яснення щодо інструментаріїв благодійності, реквізити розрахункового рахунку, на який можна перераховувати кошти.

Кiлькiсть переглядiв: 17