В основу роботи школи по висвітленню даних напрямків виховної роботи покладено:

- основні положення Конституції України та «Конвенції про права дитини»;

- Закон України «Про освіту»;

- «Концепцію громадянської освіти в середній школі України»;

- «Концепцію правового виховання та правової освіти».

Мета і завдання правової освіти та виховання:


- формувати в учнів особистісні риси громадянина України, систему знань про сучасну державу і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільного життя; навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті;

- виховувати в учнів повагу до державної символіки, традицій та звичаїв українського народу, переконання в необхідності суворого дотримання законів, негативне ставлення до протиправних вчинків.

Основними напрямками школи з питань профілактики правопорушень є:

- створення системи психолого-педагогічного супроводу дитини;

- виявлення неповнолітніх, що перебувають у соціально небезпечному положенні, а також таких що не відвідують або систематично пропускають заняття без поважних причин;

- виявлення родин, що перебувають у соціально небезпечному положенні, і надання їм допомоги в навчанні й вихованні дітей;

- організація цікавого дозвілля учнів;

- проведення заходів по реалізації програм і методик, спрямованих на формування законослухняного поводження неповнолітніх.

Питання правової освіти внесені до річного плану та плану виховної роботи школи, до планів роботи класних керівників та до тематики батьківських зборів.

Класні керівники разом з адміністрацією школи намагаються своєчасно виявляти й звертати увагу на учнів, які потребують особливої педагогічної уваги.

З метою підвищення рівня правової культури, профілактики правопорушень та злочинності проводиться комплекс правоосвітніх заходів.

Найбільш масштабними та різноплановими з них є тижні та декади правових знань, місячники попередження та профілактики правопорушень, тиждень історії та правознавства. У гімназії кожкого року проводяться такі заходи:

-виховні години в 1-11 класах: «Правила для учнів – закон шкільного життя», «Я маю право», «Права людини», «Всі люди народжуються вільними», «Життя людини-найвища цінність», «Прав без обов’язків не буває», «Основні проблеми прав дитини в сучасному світі», «Правила в твоєму житті»,«Захист прав дитини в Україні», «Права дитини», «Адміністративні обов’язки», «Я вивчаю закон, а чи знаю його», «Великі права маленької людини»;

- години спілкування «Правила поведінки для вихованої дитинки», які проводить Рада учнівського самоврядування в початкових класах»;

- круглі столи: «Реалізація прав людини в сучасному українському суспільстві» з метою виховання правомірної поведінки учнів та поважного ставлення до законів; сприяння свідомого вибору варіантів поведінки; вироблення критичного ставлення до порушень і порушників прав людини; формування усвідомлювальної звички дотримуватися закону;

- відвідування гімназії представниками МВС, з метою просвітницької та профілактичної бесіди;

- конкурси малюнків серед учнів 1-7 класів на тему: «Права людини починаються з прав дитини», «Права та обов’язки школяра», «Кожна дитина має право», «Я маю право на…»;

- брейн-ринги: «Права та обов’язки громадян України»

- участь у конкурсах та акціях з питань правової освіти та виховання:

Велика робота проводиться в рамках тижня права, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, негативних проявів в учнівському середовищі, який проводиться щорічно:

- робиться аналіз зайнятості школярів у позаурочний час;

- у шкільній бібліотеці оформляється виставка літератури на правову тематику;

- проводяться конкурси малюнків та плакатів на правову тематику;

- в класах на виховних годинах класоводи та класні керівники проводять тематичні бесіди.

Соціально-психологічна служба проводить анкетування та тестування учнів – діагностичні методи:

- анкетування: « Агресивні та ворожі реакції людини «Басса – Дарки»( 9-11 кл.), «Шкала самооцінки» (7-8 кл.), « Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію» (6-7 кл.);

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 6337