/Files/images/foto_na_sayt/distantsyne_navchannya/asset-v1_MON.jpg

/Files/images/foto_na_sayt/distantsyne_navchannya/64277177.png

ПОЛОЖЕННЯ

Про освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства, дискримінації та випадків булінгу

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації та визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в гімназії.

1.2. Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" в учбовому закладі необхідно мати наступні документи:

• правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

• план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

• порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)"

1.3. Основні поняття даного Положення.

булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

· систематичність (повторюваність) діяння;

· наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

· дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

II. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

2.1. У закладі освіти розроблений план заходів із запобігання та протидії булінгу.

Відповідно до Закону України «Про освіту» в учбовому закладі на початок учбового року розробляється «План заходів із запобігання та протидії булінгу». Приклад оформлення «Плану заходів із запобігання та протидії булінгу» представлено в Додатку 1. На початок року план переглядається, змінюється (за потребою) та затверджується директором гімназії.

2.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації (план протидії булінгу).

2.3. Опитування здобувачів освіти, педагогічних працівників і батьків, щодо безпечного і психологічно комфортного освітнього середовища.

Відповідно до пункту цього положення регулярно проводити опитування та анкетування серед учнів, педагогів та батьків. Приклад анкет з опитування учнів, педагогів та батьків представлено в Додатку 2.

2.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання, ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

Відповідно до цього пункту практичним психологом регулярно проводити інформування щодо виявлення ознак булінгу в шкільному середовищі.

2.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу.

ІІІ. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти

3.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини. Правила поведінки учнів гімназії представлені в Додатку 3.

3.2. Опитування учасників освітнього процесу щодо обізнаності правил поведінки у закладі освіти. В анкеті має міститись три питання:

· Назвіть обов’язки учнів відповідно до «Правил поведінки учнів гімназії»?

· Назвіть права учнів відповідно до «Правил поведінки учнів гімназії»?

· Відповідно до «Правил поведінки учнів гімназії» учням забороняється?

3.3. Спостереження дотримання учасників освітнього процесу прийнятих у закладі освіти правил поведінки. Класними керівниками на класних годинах регулярно проводити бесіди щодо дотримання «Правил поведінки учнів гімназії».

ІV. Керівник та заступники керівника (далі– керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

4.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи.

Класні керівники з’ясовують причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та складають довідки від лікарів та заяви від батьків в особові справи. У разі відсутності учня більше 3х діб батьки зобов’язані надати довідку від лікаря, виключення складає заява батьків, яка написана раніше за дати в які учень був відсутній. Соціальний педагог заповнює «Журнал щоденного обліку відсутніх» та в кінці кожного семестру надає звіт з відсутніх, який погоджує директор гімназії.

4.2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1.У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2. Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

3. Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування).

4. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

5. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.

6. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладі освіти.

7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції України.

8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9. Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

10. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

11. Не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Детальний порядок реагування закладу освіти на випадки булінгу (цькування) представлено в Додатку 4.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою.

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Приклад заяви про інформування випадку булінгу представлено в Додатку 5.

4.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку

4.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу,

в Харківській гімназії №116 на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п Вид роботи Цільова аудиторія Строки виконання Відповідальний
Первинна профілактика
1. Забезпечення інформацією сайту школи «Протидія булінгу» Учні, батьки, вчителі За потребою Сабадаш Ю.В. Ликова М.В.
2. Виставка малюнків, плакатів, наочних матеріалів «Світ без насильства» Учні, батьки, вчителі Листопад – лютий Лисенко І.О.
3. Батьківські збори Батьки учнів 1-11 класів Протягом року Класні керівники 1-11 класів
4. Психолого-педагогічний семінар: «Профілактика булінгу та кібербулінгу в школі» Педагогічний колектив школи Жовтень Сабадаш Ю.В.
5. Відвідування семінарів щодо запобігання булінгу Вчителі, класні керівники, адміністрація, соц.педагог Графік УО Сабадаш Ю.В.
6. Індивідуальні консультації з питань соціалізації Учні, батьки, вчителі Протягом року Сабадаш Ю.В.
7. Проведення опитування та анкетування щодо булінгу в учбовому середовищі Учні, батьки, вчителі Протягом року Ликова М.В.
8. Індивідуальні бесіди з учнями щодо агресивної поведінки в учбовому середовищі Учні 1-11 класи За проханням вчителів та за згоди батьків Ликова М.В.
Години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу
9. Мій дружній клас 1 класи квітень Ликова М.В.
10. Що робити, коли тебе ображають? 2 класи листопад Ликова М.В.
11. Що робити, коли друзі посварилися? 3 класи вересень Ликова М.В.
12. Я хороший, ти хороший 4 класи вересень Ликова М.В,
13. Як спілкуватися толерантно 5 класи листопад Ликова М.В.
14. Культурна людина в конфліктній ситуації 6 класи травень Ликова М.В.
15. Булінг – проблема стосунків між підлітками 7 класи березень Ликова М.В,
16. Конфлікти та їх вирішення 8 класи жовтень Ликова М.В.
17. Умови безконфліктного спілкування 9 класи лютий Ликова М.В,
18. Насильство на екрані та в повсякденному житті 10 класи грудень Ликова М.В.
19. Проведення тренінгу із згуртування колективу 1-11 класи Протягом року Ликова М.В.
20. Проведення тренінгу із зниження агресії 5-11 класи Протягом року Ликова М.В
Вторинна профілактика
21. Розгляд заяв про випадки булінгу Індивідуально За заявою Адміністрація школи

Порядок реагування закладу освіти на випадки булінгу (цькування)

Підставою для реагування в закладах освіти на випадки булінгу (цькування) є заява або повідомлення, про випадок та/або підозру його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, отриманої суб'єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

Повідомлення можуть бути в усній та/або письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації (телефон, соціальні мережі, електронна пошта, електронні месенджери, офіційні веб ресурси та ін.).

Повідомляти про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти може будь-яка особа, учасником або стороною якого вона стала або яка підозрює про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, або про який отримала достовірну інформацію.

Повнолітні учасники освітнього процесу зобов'язані вжити заходів невідкладного реагування у разі звернення дитини та/або якщо вони стали свідками булінгу (цькування) (оцінити рівень небезпеки життю та здоров'ю сторін булінгу (цькування), негайно втрутитись із метою припинення небезпечного впливу, надати (за потреби) невідкладну медичну та психологічну допомогу, звернутись до органів охорони здоров'я для надання медичної допомоги тощо).

Керівник закладу освіти:

призначає уповноважену особу за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти з числа своїх заступників;

у разі отримання заяви про випадок булінгу (цькування) не пізніше однієї доби повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України про звернення, одного з батьків або законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи; для невідкладного надання психологічної допомоги (за потреби) інформує територіальний орган (підрозділ) служби у справах дітей та/або центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; для організації надання медичної допомоги постраждалій особі (за потреби) викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

визначає наказом склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) з метою проведення розслідування;

у випадку тимчасової відсутності уповноваженої особи визначає цим наказом особу зі складу комісії, відповідальну за підготовку матеріалів для засідання (шляхом опитування учасників випадку, з’ясування наявності фото та відеофіксацій, психологічної характеристики сторін тощо );

інформує особу, яка звернулась із заявою, про подальший порядок її розгляду;

скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) не пізніше, ніж три робочі дні з дня надходження заяви про випадок або підозру з метою планування та застосування необхідних заходів реагування. 4.3. Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття)

Діяльність комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу (цькування)

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) є колегіальним органом закладу освіти, яка скликається в кожному окремому випадку надходження заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти не пізніше ніж три робочі дні з дня надходження заяви або повідомлення.

До складу комісії входять уповноважена особа та інші заінтересовані особи (педагогічні, практичний психолог, медичний працівник та інші особи) за рішенням керівника закладу освіти.

До участі в засіданні комісії також можуть бути залучені сторони булінгу (цькування) (за потреби), один з батьків або законних представників малолітнього або неповнолітнього кривдника та потерпілого, представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу(цькування) в закладах освіти та інших заінтересованих сторін.

Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

За підсумками роботи комісії складається протокол.

За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) згідно з протоколом засідання комісії відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.

До повноважень комісії належать:

розгляд та аналіз матеріалів за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування);

визначення сторін булінгу (цькування), можливих причин та необхідних заходів для їх усунення;

планування заходів стабілізації психологічного клімату у колективі, формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), в тому числі із залученням необхідних фахівців із надання правової, соціальної та іншої допомоги тощо;

формування рекомендацій для педагогічних, закладу освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками;

формування рекомендацій для батьків або законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

ЗРАЗОК

Директору Харківської гімназії №116 Харківської міської ради Харківської області Бугаковій О.В. ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня класу, батька, матері Домашня адреса: ___________________________________ Контактний телефон: ___________________________________

ЗАЯВА

Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

Дата Підпис

Кiлькiсть переглядiв: 860