Закон України "Про запобігання корупції"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 № 349 «Про Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради»
Національне агентство з питань запобігання корупції
План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2019 рік у Харківській гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області
№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання Відмітка про виконання
1. Тримати в актуальному стані питання запобігання і протидії проявам корупції. Бугакова О.В. Касперчук А.О. Постійно
2. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів в гімназії на засадах неупередженого відбору, їх об'єктивну атестацію. Бугакова О.В. Постійно
3. Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Касперчук А.О. Постійно
4. Аналізувати скарги та звернення громадян, у яких вбачаються порушення з корупційними ризиками працівниками гімназії, що надходять від громадян та юридичних осіб. Труш Л.О. Двічі на рік
5. Ознайомлювати та роз'яснювати працівникам ХГ № 116 новини діючого антикорупційного законодавства. Касперчук А.О. За необхідністю
6. Дотримуватися положення про порядок звітування керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти перед колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 23.03.2005 № 178. Бугакова О.В. Раз на рік
7. Здійснювати контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів, нагородженням випускників гімназії медалями, заповненням випускної документації у закладі освіти. Касперчук А.О. Постійно
8. Дотримуватися порядку надання платних освітніх послуг, оренди приміщень закладу освіти, порядку залучення позабюджетних коштів на потреби освіти. Святуха Т.О. Постійно
9. Заслуховувати питання щодо запобігання і протидії корупції на нарадах при директорові. Касперчук А.О. Труш Л.О. Двічі на рік
10. Надавати суб’єктам звернення до ХГ № 116 своєчасну, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції". Касперчук А.О. Труш Л.О. Постійно
11. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», організовувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством. Касперчук А.О. Постійно
12. Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2020 рік. Труш Л.О. До 28.12.2019
Кiлькiсть переглядiв: 273