Закон України "Про запобігання корупції"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 № 349 «Про Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради»
Національне агентство з питань запобігання корупції
План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2023 рік
№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання Відмітка про виконання
1. Тримати в актуальному стані питання запобігання і протидії проявам корупції. Бугакова О.В. Касперчук Г.О. Постійно
2. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів в гімназії на засадах неупередженого відбору, їх об'єктивну атестацію. Бугакова О.В. Чистякова Н.В. Постійно
3. Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Касперчук Г.О. Постійно
4. Аналізувати скарги та звернення громадян, у яких вбачаються порушення з корупційними ризиками працівниками гімназії, що надходять від громадян та юридичних осіб. Пілецька Л.В. Двічі на рік
5. Ознайомлювати та роз'яснювати працівникам новини діючого антикорупційного законодавства. Касперчук Г.О. За необхідністю
6. Дотримуватися положення про порядок звітування керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти перед колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 23.03.2005 № 178. Бугакова О.В. Раз на рік
7. Здійснювати контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів, нагородженням випускників ліцею медалями, заповненням випускної документації у навчальному закладі. Касперчук Г.О. Постійно
8. Дотримуватися порядку надання платних освітніх послуг, оренди приміщень навчального закладу, порядку залучення позабюджетних коштів на потреби освіти. Святуха Т.О. Постійно
9. Заслуховувати питання щодо запобігання і протидії корупції на нарадах. Касперчук Г.О. Пілецька Л.В. Двічі на рік
10. Надавати суб’єктам звернення ліцею своєчасну, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції". Касперчук Г.О. Пілецька Л.В. Постійно
11. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України «Про запобігання корупції», організовувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством. Касперчук Г.О. Постійно
12. Дотримуватисьобмежень щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб (заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1 прожиткового мінімуму). Бугакова О.В. Постійно
13 Повідомлення про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади. Бугакова О.В. Касперчук Г.О. Не пізніше наступного робочого дня
14 Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики. Бугакова О.В. Постійно
15 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності ліцею шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах. Святуха Т.О. Постійно
16 Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Бугакова О.В. Постійно
17 Розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі освіти на 2024 рік Касперчук Г.О. Пілецька Л.В. До 28.12.2023
Кiлькiсть переглядiв: 1245