Конвенція ООН про права дитини

Закон Українипро освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Закон Українипро повну загальну середню освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Закон Українипро дошкільну освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон Українипро позашкільну освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

Закон Українипро охорону дитинства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон Українипро фізичну культуру і спорт https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Закон Українипро соціальну роботу з дітьми та молоддю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

Закон України від 21.10.2009 №1658-VI"Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-17

Закон України від 19.02.2009 №1026-VI"Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-17

Указ Президента України від 01.11.2000 №1182/2000"Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1182/2000

Указ Президента України від 01.09.1998 №963/98"Про затвердження Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації"" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963/98

Наказ Міністрества освіти і науки України від 01.06.2009 №457"Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS10825.html

Наказ від 29.04.2002 №157/281"Про подальший розвиток міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю" в Україні" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ1722.html

Кiлькiсть переглядiв: 366