Нормативні документи

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Конституція України (Редакція від 01.01.2020)

Конвенція ООН про права дитини (Редакція від 20.11.2014)

Сімейний Кодекс України (Редакція від 02.04.2020)

Закон України “Про освіту” (Редакція від02.04.2020)

Закон України «Про охорону дитинства» (Редакція від 09.08.2019)

Закон України “Про повну загальну середню освіту” (Від 16.01.2020)

Закон України “Про позашкільну освіту” (Редакція від 18.03.2020)

Закон України “Про дошкільну освіту” (Редакція від 18.03.2020)

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Редакція від 09.08.2019)

Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Редакція від 02.04.2020)

Закон України від 16.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Редакція від 02.04.2020)

Закони України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

Закон України від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Редакція від13.02.2020)

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству (Редакція від 01.01.2020)

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

Указ Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» Документz0389-96, поточна редакція —Прийняттявід19.06.1996

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

https://zakononline.com.ua/documents/show/34532___34532

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0844290-06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

https://zakononline.com.ua/documents/show/12321___12321

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 № 827 «Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року».

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2007-%D1%80%D0%BF

Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 про поліпшення умов утримання дітей-сиріт

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr015555-03

Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14

Щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав (доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2279-19

Лист Міністерства освіти і науки від 13.08.2014 №1/9-414 «Забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

http://ispukr.org.ua/?page_id=483#.Xrv5dEQzZdg

Лист Міністерства освіти і науки від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14

Кiлькiсть переглядiв: 123